Innovatieve onderstation automatisering en oplossingen voor kabelmonitoring

Verbeter onderstation automatisering , maak uw energienetwerk 'smart' en toekomstbestendig.


Bewezen smart grid oplossingen

Toenemende decentrale opwekking, verouderende netwerk infrastructuren, maar ook een reductie in ervaren technische en operationele medewerkers door pensionering, zetten netbeheerders onder druk. Onze oplossingen helpen u, uw taak als netbeheerder solide, betaalbaar en duurzaam uit te blijven voeren en zelfs te verbeteren.
 Lees meer. 

Open platform voor technologie partners

Met SASensor wordt meer real-time informatie over uw netwerk verzameld. Op het open platform bieden we bestaande en nieuwe functies aan van onze technology-partners. Deze functies dragen verder bij in actief en efficiënt netwerk management.
 Lees meer.

Innovatie

Met de slim ontwikkelde SASensor systeemarchitectuur maakt u uw netwerk eenvoudig toekomstbestendig. U krijgt op onderstationsniveau meer real-time informatie aangeleverd om uw netwerk efficiënter te bedienen, beheren en onderhouden.
 Lees meer

Flexibiliteit

Onze klanten waarderen de flexibiliteit van onze modulaire oplossingen. Kies de benodigde hardware en software functionaliteit en bouw uw eigen Smart Grid oplossing tegen een concurrerende prijs. Lees meer

Eenvoud

'Less is more' met onze robuuste en toch eenvoudig te installeren interfacemodules en softwaretoepassingen. Bespaar tijd op het gebied van engineering, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud.  Lees meer

Levensduur

Onze innovatieve systeemarchitectuur doorstaat de tand des tijds. Op de primaire installatie worden robuuste interfacemodules met een lange levensduur geïnstalleerd. De softwaretoepassingen zijn eenvoudig en snel middels een software-update aan te passen. Lees meer.

Oplossingen voor automatisering van substations 

Harmoniseer en standaardiseer onderstations voor alle mogelijke spanningsniveaus met ons kostenefficiënte en flexibele SASensor systeem.  Lees meer.  

Oplossingen voor actieve distributienetwerken

Decentrale opwekking kan het best worden bewaakt en bestuurd door decentrale intelligentie. Maak uw netwerk klaar voor de toekomst en creëer uw eigen intelligente netwerk-oplossing.  lees meer .

Oplossingen voor kabelmonitoring

Wij maken uw netwerk betrouwbaar en toekomstbestendig door online kabels te bewaken en accuraat de foutplaatsen te lokaliseren - en dat alles binnen enkele seconden. Lees meer.

Operationele verbeteringen

Onze systeemarchitectuur maakt een splitsing tussen hardware en software en tussen componenten met een lange en korte levensduur. Met SASensor kiest u voor standaardisatie in station automatisering; eenvoudig te engineeren, installeren, inbedrijf te stellen en te onderhouden. Daarnaast verschaft u zich real-time informatie over de toestand van uw netwerk. Dit maakt het mogelijk slimmer, sneller en efficiënter uw taken uit te voeren.  Lees meer 

Verbeterde veiligheid 

Een gedigitaliseerd onderstation biedt mogelijkheden voor tal van veiligheidsverbeteringen. Besturing op afstand of lokaal, maar ook andere systeemfuncties zoals toegangscontrole en informatie over omgevingsomstandigheden en asset conditie dragen bij.
  Lees meer

Kostenverlaging 

De architectuur van SASensor is uniek vanwege de opsplitsing in hardware en software, computers en interfacemodules. De modules en sensoren die interfacen met de primaire installatie zijn ontwikkeld met een lange levensduur. De intelligente componenten waaronder hardware en software zijn losgekoppeld van het primaire proces en worden simpelweg ge-upgrade indien er meer rekenkracht of nieuwe functies nodig zijn. Hierdoor realiseert u flexibiliteit en onafhankelijkheid voor de toekomst tegen de laagste totale eigendomskosten. Lees meer

Robuuste Hardware

Onze sensoren en interfacemodules zijn op een lange levensduur ontwikkeld en worden voor tientallen jaren geïnstalleerd. Dit beperkt de kosten voor toekomstige installaties en onderhoud.    

Flexibele functionaliteit

Kies de functies die u nodig heeft en waarvoor u wilt betalen. SASensor biedt een keuze uit additionele beveiliging, geavanceerde monitoring en besturing of functies voor het opslaan van trends en storingen.
 lees meer.

Bewezen effectieve technologie

SASensor is operationeel in honderden onderstations over de hele wereld. Na een pilot installatie volgt een roll-out doorgaans snel. Wilt u leren hoe SASensor uw netwerk efficiëntie en flexibiliteit verhoogd? Start vandaag  Vraag een demo aan

Asset Management

Daar waar dat voorheen niet mogelijk was, krijgt u nu een verbeterd inzicht in de status van uw assets in uw netwerk.
Verbeter de prestatie van uw assets en verlaag de totale eigendomskosten gedurende hun levensduur.
lees meer.

Beheer van het elektriciteitsnet

Onze hardware en software oplossingen leveren toegang op afstand en een slimmere analyse van real-time data in uw netwerk. Hierdoor is minder werk op locatie nodig. Het bewaken en besturen van uw elektriciteitsnet wordt slim, efficiënter en beter beheersbaar.  lees meer.

Technische ondersteuning

Dankzij gedigitaliseerde netwerken heeft uw serviceteam de beschikking over real-time data voor adequate technische ondersteuning. lees meer..