The intelligent digital substationBest Total Costs of OwnershipSimplified ArchitectureFuture proof by design

Werken bij Locamation

Locamation: ontwikkelaar en leverancier van beproefde Smart Grid technologie. Wij ontwikkelen en verkopen innovatieve stations- automatiseringstechnologie voor efficiënt netwerkmanagement en de bewaking, besturing en beveiliging van elektriciteitsnetten.

Werken bij Locamation betekent innovatief en creatief bezig zijn, een collegiale en gedreven instelling hebben en vooral plezier in je werk hebben. Vind jij dit ook belangrijk?

Onze visie

Clean Energy for all Europeans package

De EU heeft in 2009 energie- en klimaatdoelen opgesteld waaronder een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20% in 2020 ten opzichte van 1990. Tijdens de in 2015 in Parijs gehouden VN klimaattop is door de EU gepleit om dit percentage voor 2030 te verhogen naar ten minste 40%  om uiteindelijk over te gaan naar een klimaatneutrale economie in 2050.

Lees meer

Hiervoor zijn in 2019 de doelstellingen aangescherpt en neergelegd in het Clean Energy for all Europeans package. Het pakket bevat de volgende hoofdpunten:

  • Energiebesparing van 32,5% in 2030 ten opzichte van 2005
  • In 2030 moet 32% van de in de EU opgewekte energie uit energie van hernieuwbare bronnen bestaan
  • Iedere EU-lidstaat moet voor de periode 2021-2030 een Nationaal Energie- en Klimaatplan opstellen
  • Meer rechten voor consumenten
  • Een slimmere en efficiëntere elektriciteitsmarkt

(Europese Commissie, 22 mei 2019)

 

Inklappen

Decarbonisation, decentralisation and digitalisation

Om de doelstellingen van het Clean Energy pakket te behalen, zal er minder gebruik moeten worden gemaakt van fossiele brandstoffen. Het aandeel hernieuwbare energie is de laatste jaren al sterk toegenomen en deze decarbonisatie zet door.

Op het gebied van hernieuwbare energie vinden veel ontwikkelingen plaats: zonne-energie, windenergie, energie uit golven, opslag in batterijen, power2gas of flexibel laden en ontladen van auto’s.

Lees meer

Deze  energiebronnen voeden allemaal in op de energienetwerken. De decentralisering van de netten vormt een enorme uitdaging voor de  netbeheerders; Wat gebeurt er in het net en biedt het voldoende capaciteit?

Energienetwerken transporteerden voorheen stroom vanuit een centraal punt, de energiecentrale, naar de gebruikers. Inmiddels wordt er op steeds meer punten in het net ingevoed. Dit vereist een hoge mate van flexibiliteit van de vaak verouderde netwerken. De netwerkbedrijven staan voor de enorme uitdaging de netwerken hiervoor geschikt te maken en zetten massaal in op digitalisering.

Inklappen

De digitaliseringsoplossingen van Locamation

Energienetwerken moeten efficiënt en toegankelijk zijn. Ze moeten voldoende capaciteit bezitten om alle pieken in vraag en aanbod op te kunnen vangen en daarbij uiterst betrouwbaar blijven. Dit vereist grote investeringen. Een fit and forget strategie wordt daarbij echter niet toegestaan. Het nodeloos verzwaren van kabels en installaties om piekbelastingen op te vangen, is geen efficiënte manier van investeren.  De Europese Commissie zet daarom in op digitalisering.

Lees meer

In 1983 startte Locamation met digitalisering van productielijnen. Maar sinds 1998 focussen we ons op energie  onderstations. Onze apparatuur beveiligt, automatiseert en bestuurt de energiestromen. Daarnaast produceren onze sensoren data die nauwkeurig, real-time en gesynchroniseerd zijn. Deze data kunnen worden gebruikt om het net flexibeler, betrouwbaarder en inzichtelijker te maken.

Het centrale stationsautomatisering concept wordt daarom erkend als dé oplossing om op dit niveau decentralisatie en digitalisering van het energienetwerk mogelijk te maken.

Inklappen

Onze mensen

Werken bij Locamation betekent werken in een platte organisatiestructuur. Hierdoor zijn de lijnen kort, worden beslissingen snel genomen en zie je resultaat van je eigen inspanningen en ideeën. De cultuur is informeel en niet hiërarchisch. Naast hard werken is gezelligheid ook belangrijk en worden er diverse activiteiten georganiseerd om het teamgevoel te versterken. Je kunt hierbij denken aan de maandelijkse borrel, de eindejaarsbijeenkomst en deelname aan de “Fiets naar je Werk Dag”. We zijn in alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd, de gemiddelde leeftijd is 40 jaar. Daarnaast werk je niet alleen met Nederlandse collega’s, maar ook met collega’s met een meer internationale achtergrond.

Vacatures

Stage & afstuderen

Met onze oplossingen voor stationsautomatisering, hebben we technologische producten in huis die gewaardeerd worden door onze klanten. Wij werken met passie aan het innoveren van onze producten door voortdurend de laatste technologische mogelijkheden te beoordelen op toepasbaarheid. Onze goede relaties met de technische universiteiten en hogescholen helpen ons daarbij. Wij hebben daarom regelmatig mogelijkheden voor stagiair(e)s en afstudeerders. Ben je geïnteresseerd in een stage- of afstudeerplaats? Stuur dan je CV met korte toelichting naar [email protected]

Onze visie

Klimaat doelstellingen

Europees gezien zijn er ambitieuze klimaatdoelstellingen gedefinieerd, de zo genoemde 20-20-20 doelen. Voor 2020 moet ten opzichte van 1990 de uitstoot van broeikasgassen met 20% gereduceerd zijn, het energieverbruik met 20% omlaag en 20% van het totale energiegebruik moet afkomstig zijn uit hernieuwbare energie.

Om deze doelen te kunnen realiseren wordt meer en meer gebruik gemaakt van decentrale energie-opwek. Deze energie-opwek is per definitie variabel (zonne- en windenergie). Dit zorgt voor een steeds grotere uitdaging voor de netbeheerders, wiens taak het is om een stabiele, veilige en betrouwbare energielevering te garanderen (Europese organisatie van netbeheerders: www.edsoforsmartgrids.eu).

Het slimme energienetwerk

Energieleveranciers kunnen zon en wind niet aan- of uitzetten en zijn dus afhankelijk van intelligentie in het energienet om aanbod van en vraag naar energie op elkaar af te stemmen. Waar voorheen energie vooral eenrichtingsverkeer was, is het netwerk nu continu actief waarbij energie alle kanten op kan stromen en dit ook nog eens regelmatig wijzigt. Stabiliteit in energielevering wordt gerealiseerd door het aan- en afschakelen van energiebronnen zoals bijvoorbeeld centrales en windmolens.

Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar energie-opslag. Een voorbeeld hiervan is het opslaan van energie in elektrische auto’s als er weinig vraag is en het ontladen van deze auto’s als er weer meer vraag is en ze toch niet gebruikt worden.

Netbeheerders investeren massaal in slimme energienetwerken, zogenaamde Smart Grids om om te kunnen gaan met dit actieve multidimensionale energienet. Intelligentie kan helpen bij het besturen, bemeten en beveiligen van het net. Daarnaast wordt het ook ingezet voor het controleren van de energiestromen en het afstemmen van aanbod op vraag. Ook wordt er volop geïnvesteerd in het verzamelen van data. De gegevens uit de ingebouwde intelligentie geven een schat aan Big Data. Na analyse kunnen deze data worden gebruikt voor de verbetering van de energielevering, inrichting van het netwerk en levensduur van de componenten van het netwerk. Het Internet of Things (IoT) doet daarmee ook zijn intrede in het energienetwerk.

Steeds meer componenten in het energienetwerk zijn aangesloten op een netwerk. Daarmee doet zich een nieuwe uitdaging voor: digitale veiligheid. Het ontsluiten van het energienetwerk op het internet maakt deze kritische infrastructuur kwetsbaar voor hackers en andere vormen van digitale fraude.

De Smart Smart Grid solutions van Locamation

Locamation ontwikkelt en realiseert slimme Smart Grid oplossingen voor netbeheerders. We hebben een research afdeling, ontwikkelen hard- en software en engineeren oplossingen voor netbeheerders over de hele wereld. Onze oplossing wordt gewaardeerd vanwege de nauwkeurige tijdgesynchroniseerde metingen. Dit biedt voor onze klanten de mogelijkheid om nauwkeurige analyses te doen en zelf storingen in het net te voorspellen en voor te zijn.

Daarnaast bieden we in tegenstelling tot conventionele smart grid oplossingen een geïntegreerd, meer op IT gebaseerd systeem. Dit biedt een hele reeks mogelijkheden die voor onze klanten interessant zijn. Ons software platform biedt de mogelijkheid om applicaties van derden te gebruiken. Ook kunnen nog meer data worden ontsloten en kunnen Control Centers zich op afstand een nog beter beeld vormen over de situatie in het net.

“The difference starts here”. Locamation pakt het anders aan. Met onze ‘disruptive innovations’ zijn wij een positie aan het veroveren bij de top van de Europese netbeheerders. Samen met een aantal vooruitstrevende netbeheerders, ontwikkelpartners en Europese kennisinstituten ontwikkelen en bouwen wij een open, ‘future proof’ systeem dat ook ruim na 2020 zijn waarde nog zal bewijzen.